LegalAgain Ügyvédi Társulás

dr. Decsov Judit
ügyvéd

Biográfia

A LegalAgain jogi csapatában Judit felelős a munkajogi ügyek intézéséért. Nagy szakmai tapasztalattal rendelkezik kollektív szerződésekkel, üzemi tanáccsal és szakszervezetekkel kapcsolatos jogi tanácsadás területén. Judit számos alkalommal járt el belső szabályzatok és szociális programok kidolgozása során, vett részt csoportos létszámcsökkentések megvalósításában, illetve munkaügyi jogutódlásokkal kapcsolatos jogi kérdések megválaszolásában. Judit számos munkaügyi perben látta el ügyfelek jogi képviseletét és komoly tapasztalattal rendelkezik munkaügyi átszervezések terén, illetve munkajogi compliance programok megvalósításában. Judit számtalan HR és munkajogi átvilágítást vezetett.

Judit, mielőtt a LegalAgain csapatához csatlakozott volna a párizsi központú nemzetközi ügyvédi iroda, a Gide Loyrette Nouel helyi partnere volt és annak budapesti irodájában szervezte és vezette az önálló munkajogi csoportot. Judit vezetése alatt a munkajogi csoport kiváló minősítést szerzett független piackutató szervezetek felmérései során.

2010-ben Judit írta a The Employment Law Review című kiadvány magyarországi fejezetét, mely a Law Business Research kiadó gondozásában évente megjelenő kiadványsorozat debütáló kötete volt, együttműködésben a Paul Hastings Janofsky & Walker LLP ügyvédi irodával.

Judit a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karán szerezte diplomáját és a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja. Judit angolul, németül és magyarul beszél.

Szabadidejében Judit szívesen olvas kortárs irodalmat, rendszeres jár futni és a Pilates elkötelezett híve.

Elérhetőség

Andrássy út 113.
H-1062 Budapest

decsov@legal-again.com

Tel: +36 1 461-10-50
Fax: +36 1 577-2311