Versenyjog
Irodánk széleskörű jogi szolgáltatásokat nyújt a magyar és az európai versenyjog területén, így különösen fúziókontrollal, versenykorlátozó megállapodásokkal és gazdasági erőfölénnyel való visszaéléssel kapcsolatos jogi kérdésekben. Jogi képviseletet látunk el a Gazdasági Versenyhivatal előtti engedélyezési és egyéb eljárásokban. Közreműködünk továbbá forgalmazási, értékesítési, szolgáltatási szerződések elkészítésében, véleményezésében és tárgyalásában biztosítva ezzel, hogy a választott szerződéses konstrukció maradéktalanul megfeleljen az alkalmazandó versenyjogi szabályoknak.

Tapasztalataink szerint, a cégek a versenyjogi megfelelés szükségességét általában csak akkor észlelik, amikor már valamilyen jogi eljárás merült fel velük szemben. Erre tekintettel alakítottuk ki versenyjogi audit szolgáltatásunkat, amelynek keretében megvizsgáljuk, hogy a cég szerződéses állománya összhangban áll –e a hatályos jogszabályokkal, biztosítva ezzel a későbbi költséges jogi eljárások elkerülését.

Több ország területén jelen lévő vállalatcsoportok és forgalmazási hálozatok esetén felmerülnek olyan versenyjogi kérdések, amelyek megválaszolásához több állam nemzeti versenyjogi szabályozásának, illetve ezek európai versenyjoggal való kapcsolatának ismerete szükséges. Irodánk külföldi partnerei révén az említett, több országot érintő versenyjogi problémákra is hatékony megoldást tudunk kínálni ügyfeleink részére.