Követeléskezelés
Az elmúlt évek világgazdasági eseményei rávilágítottak arra, hogy a követelések nem megfelelő kezelése igen komoly likviditási problémát tud okozni bármely vállalkozásnak, ami nem ritkán annak üzleti tevékenységét is végérvényesen ellehetetleníti. Tapasztalati tény, hogy az ügyvédi képviselet kezdetektől való jelenléte sokkal magasabb fizetési hajlandóságot eredményez, emellett a jogi eljárást megelőző igényérvényesítés során is végig biztosított a jogi kontroll.

A LegalAgain Ügyvédi Társulás követeléskezelési üzletága keretében vállalja ügyfelei kintlévőségeinek teljes körű kezelését már a szerződés megkötésétől kezdődően, amely során a hatékony követelésbehajtás mellett fontos szempont ügyfeleink jó hírének megőrzése és vevőinek megtartása. Kiterjedt nemzetközi ügyvédi hálózatának köszönhetően társulásunk nemcsak a belföldi, hanem a határon átnyúló tartozások behajtását is kiemelkedő hatékonysággal végzi.

Követeléskezelő tevékenységünk során átvilágítjuk és kintlévőségkezelési szempontok szerint véleményezzük ügyfeleink szerződéses viszonyait, valamint kidolgozzuk a követelések biztosítéki rendszerét és szükség esetén érvényesítjük is azokat. Emellett a szerződéskötés előtt ellenőrizzük ügyfeleink üzleti partnerét, majd folyamatosan monitorozzuk (csődfigyelés, céginformáció, cégmásolat, mérleg beszerzése) a szerződéses kapcsolat fennállása alatt. Szintén részt veszünk az adósokkal történő személyes egyeztetések lebonyolításában, részletfizetési megállapodásokat kötünk, ellenőrizzük a teljesítéseket, illetve megtervezzük az esetleges fizetési átütemezéseket is.

Az adminisztratív követeléskezelés után – a kintlévőség jogalapjának és előzményeinek alapos vizsgálatát követően – javaslatot teszünk az adott helyzetben célszerűnek és hatékonynak kínálkozó igényérvényesítés módjára. Követelésbehajtási szolgáltatásunk során szükség szerint kiküldjük a fizetési felszólításokat, elkészítjük a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet, képviseljük ügyfeleinket és ennek során érvényesítjük hitelezői igényüket az adósok csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárása, valamint a fedezeti vagyont is érintő cégeljárások, továbbá a polgári peres és a végrehajtási eljárások során.

A kintlévőség-kezelés és -behajtás teljes folyamata alatt különös hangsúlyt fektetünk az adósokkal történő személyes kapcsolattartásra, amelynek során kiemelkedő szerepet kap szakosodott kollégáink mediációs tevékenysége.

Kintlévőség-kezelői feladatainkat saját jogi és más felsőfokú végzettségű munkatársakkal látjuk el, az adósok személyes megkeresését szerződéses partnereink végzik. Tevékenységünket saját fejlesztésű, tömeges ügykezelésre is kiválóan alkalmas szoftver segítségével látjuk el, amely egyben a megbízóink naprakész tájékoztatását is biztosítja a számukra elérhető távoli hozzáférés révén.

Társulásunk minden megbízója részére egyedi árajánlatot képez, amelynek során figyelembe vesszük az adott követeléskezelési tevékenység sajátosságait és a megbízói igényeket.