Média és infokommunikáció
Az információs társadalom megvalósítása számos kihívás elé helyezi a jogalkotót és a jogot alkalmazó ügyvédeket, mind európai, mind hazai szinten. A LegalAgain szakosodott munkatársai, médiajogász és szabadalmi ügyivő partnereink közreműködésével, hatékonyan néznek szembe e kihívásokkal és a változó jogszabályi környezettel.

Megtanultunk "együtt élni" a világszerte heves vitákat kiváltó, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvénnyel, valamint a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvénnyel, ugyanakkor figyelemmel kísérjük az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló európai irányelv alkalmazását a szomszédos országokban is.

Munkatársaink tanácsot nyújtanak az internetes adatbázis-védelmi kérdésekben, a website-ok tartalmára vonatkozó szabályozással kapcsolatban, a domain regisztráció és annak jogvédelmére irányuló eljárásokban. Kiemelt figyelmet fordítunk az informatikai jog mint komplex új jogág fejlődésére (adatvédelem, adatkezelés, információtechnológia és szerzői jog, felhő alapú számítástechnika, elektronikus aláírás, elektronikus kereskedelem), melynek köszönhetően egyre több informatikai cég bizalmát élvezzük.