Szellemi alkotások
Szellemi alkotások gyűjtőnév alatt az iparjogvédelem és a szerzői jog által oltalmazott alkotásokat értjük. Szellemi alkotásokkal a gazdaság számos (és egyre több) területén találkozhatunk: az ipari tulajdon tárgyaira elsősorban a szabadalmi és védjegyoltalom az irányadó, míg a szerzői jog által védett alkotásokkal főként az informatika, továbbá a filmek, szoftverek és a hangfelvételben rögzített zene révén találkozunk. A szellemi alkotótevékenység eredményeképp született termékek, művek gazdasági jelentősége kiemelkedően fontos a XXI. században: a vállalkozások jelentős bevételt érnek el a tulajdonukban álló, szellemi alkotások joga által védett termékek hasznosításából.

A LegalAgain szellemi alkotások jogára szakosodott munkatársai jelentős, több mint egy évtizedes tapasztalattal rendelkeznek az e területen felmerülő jogi kérdések megoldásában. Széles körben végzünk jogi tanácsadást a szerzői jog területén: tevékenységünk kiterjed a szerzői jogok hasznosításával kapcsolatos szerződések készítésére és az azokban foglalt jogok érvényesítésére is. Jelentős tapasztalattal rendelkezünk a filmkészítésre és filmforgalmazásra, hanglemezfelvételek készítésére és terjesztésére vonatkozó szerződések, illetve a szerzőkkel kötendő egyéb megállapodások terén. A védjegyjog területén tanácsadást nyújtunk védjegyek hazai, közösségi és nemzetközi lajstromozásával kapcsolatosan, ügyfeleinket képviseljük a védjegyeztetési eljárás során, illetve védjegybitorlás esetén fellépünk ügyfeleink jogos érdeke védelmében.

Irodánk szoros együttműködésben dolgozik a nagy múltú SBGK Szabadalmi és Ügyvédi Irodákkal (www.sbgk.hu), melyet jelentősen megkönnyít, hogy ugyanabban az épületben működünk.