Peres eljárás
Sajnos a jogviták néha elkerülhetetlenek. Ezekben az esetekben a LegalAgain tapasztalt ügyvédei hatékonyan látják el ügyfeleik képviseletét bírósági peres és peren kívüli, valamint más hatósági eljárásokban is az eljárás megindulásától kezdve a határozatok végrehajtásáig.

Ügyvédeink többek között polgári, közigazgatási, munkajogi perekben képviselik ügyfeleiket. Széleskörű tapasztalattal rendelkezünk a rendes bíróságok, valamint a választottbíróságok előtti eljárásokban is.

Mindenekelőtt a jogviták peren kívüli megegyezéssel történő rendezésére törekszünk, és a peres eljárás megindítását csak végső eszközként használjuk. Különös hangsúlyt fektetünk a gyakorlatban kevesek által ismert mediációra mint alternatív vitarendezési módszerre. Amennyiben azonban a peres eljárásban való részvétel elkerülhetetlen, úgy mindent megteszünk a jogvita mielőbbi sikeres lezárása érdekében.

Ügyfeleink között találunk gazdasági társaságokat, más szervezeteket, illetve magánszemélyeket is.

Határokon átnyúló jogviták (amikor a peres felek különböző államokban rendelkeznek székhellyel, vagy lakóhellyel) esetén ügyfeleink számára külföldi partnereink segítségével biztosítjuk a megfelelő jogi képviseletet.